I det här inlägget tänkte vi ta upp en del vanliga frågor om juridik som vi ofta får. Råden som lämnas här är allmänna och bör dubbelkontrolleras med en jurist eller andra källor vid behov.

Vem är ansvarig för de blogginlägg jag skriver?
Det är alltid den som skriver ett blogginlägg som är ansvarig för det.

Jag bor utomlands och bloggar via er, vilka lagar gäller?
Svensk lag kan fortfarande gälla även om du befinner dig utomlands. Exempelvis om du är svensk medborgare eller icke svensk medborgare, men har hemvist i Sverige.

Är jag ansvarig för vad mina besökare kommenterar?
Ja, i viss mån. Det här regleras i lagen Lag 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor och Lag 2005:315 samt Lag (2010:401). Du måste alltid se till att de kommentarer som publiceras i din blogg inte innehåller något av följande: uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller intrång i upphovsrätten. Om du upptäcker en sådan kommentar måste du radera den med en gång.

Du måste också ha uppsikt över bloggen och de inkomna kommentarerna så du kan radera otillåtet material utan dröjsmål (inom några dygn). Om du är osäker på om du kommer kunna ha en sådan uppsikt rekommenderar vi att du slår på förhandsgranskningen av kommentarerna. Då kommer inga kommentarer att publiceras innan du granskat och godkänt innehållet. Men då är det viktigt att komma ihåg att om du förhandsgranskar och publicerar kommentarer så blir du även ansvarig för eventuella fall av förtal i kommentarerna.

Måste jag ta bort kränkande kommentarer?
Nej, normalt inte. Så länge kommentaren inte innehåller uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller intrång i upphovsrätten så behöver du inte radera den. Då är det främst den som skrivit kommentaren som skall stå till svars för det vid en eventuell rättslig prövning. Men det finns ett viktigt undantag. Om du förhandsgranskat och publicerat kommentaren så blir du även ansvarig för förtal i kommentaren.

Vad händer om någon kontaktar er och klagar på min blogg?
Vi kommer då titta på det material som personen anser bryter mot lagen eller våra regler. Vi brukar också skicka ett e-postmeddelande till bloggens innehavare och berättar att det kommit in ett klagomål och om vad det gäller och om vi anser att något material måste tas bort. Vi avslöjar dock inte vem som skickat klagomålet. I vissa sällsynta fall kan vi gå in och radera materialet om vi anser att det skyndsamt måste av-publiceras.

Vad är förtal?
Förtal är ett annat ord för ärekränkning. Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken är ärekränkning när någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Läs mer hos Wikipedia.

Var är en kränkning?
Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller att göra ingrepp i dennes rättigheter eller frihet. Att kränka någon behöver inte vara brottsligt. Läs mer hos Wikipedia.

Kan jag blogga anonymt hos er?
Du behöver inte ange ditt namn när du registrerar ditt konto hos oss. Så länge din blogg inte bryter mot någon av våra regler eller någon lag har vi normalt inga synpunkter. Polis och åklagare får normalt inte efterforska vem som har en blogg, om inte brottet ligger på fängelsenivå.

Lämnar ni ut information om vem som har en blogg till någon?
Vi kan komma att samarbeta vid förfrågningar från polis, domstol eller liknande myndigheter och personlig information kan då komma att vidareskickas. Läs mer i vår Privacy Policy.

Fördjupning i ämnet
Det finns en omfattande och mycket bra artikel om förtal hos InfoTorg Juridik. Datainspektionen har också öppnat en ny hemsida med information om kränkningar på nätet som verkar lovande.